@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-3882246{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-835878{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-4238725{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-1404806{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-3345542{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2370379{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-4292268{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-4324681{width: 50%;}}Terima kasih kepada pengurus himpunan mahasiswa jurusan ilmu al-qur’an dan ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-1216432{width: 33.33%;}body.kc-css-system .kc-css-308270{width: 33.33%;}body.kc-css-system .kc-css-4032416{width: 33.33%;}}Kurikulum ialah rencana,  materi pembelajaran, dan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran Dalam ...
Berkenaan dengan masa darurat Corona Virus Disease (Covid-19) sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona, dan surat edaran Rektor UIN ...