Lompat ke konten

Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Mahasiswa/i Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Banyak yang Sudah Menjadi Seorang Hafidz/Hafidzah

Alhamdulillah di jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir terdapat banyak mahasiswa/mahasiswi yang sudah menjadi seorang hafidz/hafidzah mulai dari semester satu (1) sampai dengan semester tujuh (7). Berikut adalah Daftar Mahasiswa/i Hafidz/Hafidzah Jurusan IAT (Data Per Desember 2020) :

 1. Anfal Muhammad Yusuf
 2. Dinda Nur Alifa
 3. Farhan Akmali
 4. Gina Zakiah Shohihah
 5. Ikfina Nurul Izzah
 6. Liza Siti Nurazizah
 7. Muhammad Fikri Syukur
 8. Najmah Andinillah
 9. Naura Sabiqa Fadlullah Hani
 10. Salman Alfariski
 11. Fatikhatul Jannah
 12. Hilda Azkiani
 13. Indirra Aulia Rahman
 14. Hery Alfindri
 15. Farik Hasnan
 16. Hamzah Abdul Azis
 17. Khadijah Himmatun M.
 18. Hany Siti Nurlatifah
 19. Salma Adelia Yanuarti
 20. Faridah
 21. Ahmad Rizki
 22. Alfin Abdussalam
 23. Muhammad Raqa Rizqullah
 24. Liza Fezlia
 25. Mohammad Royan
 26. Lu’lu’ Silqi Mahfudzoh
 27. Muhammad Badrani
 28. Laili Wafiqoh
 29. Maulinda Aulya
 30. Aziman Yufi Amrillah
 31. A’idatul Islahiah
 32. Essy Aisyah Putri
 33. Afifah Diniati
 34. Alvin Putra Ramadhan
 35. Awra Alifia Adisti
 36. Aan Fitri Lestari
 37. Egi Milangga
 38. Dinda Fatma Humaera
 39. Ahmad Musyaddad Nur Basyir
 40. Laelati Dwina
 41. Listanti Winia
 42. Ahmad Mustholah
 43. Asep
 44. Rohmawati
 45. Nurul Apipah
 46. Aisyah
 47. Fauziah Amanah
 48. Agus
 49. Dzalfa
 50. Edah
 51. Fazal
 52. Indah Sri
 53. Irsyad Nawawi
 54. Irfan Setiawan
 55. Syaddad
 56. Khalida Zia
 57. Futuh
 58. Bintang
 59. Ai Nurjanah
 60. Lala
 61. Ali Rahman Firdaus
 62. Gunawan
 63. Syifa Salim
 64. Edi
 65. Suci Farhati
 66. Rizka Fitri Afifah