Dekan
Prof. Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag.

Pembantu Dekan I
Dr. Radea Yulihambali, MA

Pembantu Dekan II
Dr, Ali Masrur M.Ag.

Pembantu Dekan III
Dr. Muhlas, M.Hum

Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran & Tafsir 
Ecep Ismail, M.Ag

Sekretaris jurusan Ilmu Al-Quran & Tafsir 
Siti Khodizah, M.Ag